Veoautojuhi täiendkoolitus

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

VEOAUTOJUHI “Täienduskoolitus” (35 ak/t)
17.- 25. august

kell 9.00-16.30

Kliendid, kes osalevad koolitusel läbi töötukassa, informeerivad sellest kohe ka koolitajat!

Koolitajal on õigus:  muuta alguskuupäeva, kui grupp ei täitu;
vajadusel teha muudatusi tunniplaanis.


Palun koolitust mitte viimasele hetkele jätta!

Õppetöö:  Laupäeviti ja pühapäeviti kell 9.00

Tunniplaan esitatakse vahetult enne koolituse algust.

Tunniplaan:

Õppekava https://www.noraxkoolitus.ee/wp-content/uploads/2023/09/VEOAUTOJUHT-õppekava-9-23.pdf

Õpperühm: 95 Transporditeenused

Sihtrühm: Veoautojuhi  täienduskoolitus on kohustuslik kutselisele autojuhile, kes omab C1- või C- kategooriat ja  kelle pädevustunnistus (kutsetunnistus) on aegumas või juba aegunud ja ta soovib seda pikendada.  Koolitusel saab osaleda ka isik, kellel puudub eelnev pädevustunnistus, kuid C- kat juhiluba on väljastatud enne 10.09.2009. aastat. Iga 5 aasta järel on töötaval autojuhil  35 ak t korduskoolitus kohustuslik.

Õppeväljundid: Õppija saavutab teadmiste taseme, mis võimaldab töötada kutselise veoautojuhina, mida kinnitab koolituse lõpetamisel väljastatud koolitunnistus. Isik taotleb transpordiametist  pädevustunnistuse või märke juhiloale.

Registreeru juba täna

Edasta enda andmed, et saaksime sinuga ühendust võtta:

Veoautojuhi täiendkoolitus

Õpingute alustamise tingimused: C1 või C-kategooria juhtimisõigust omav isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik ja kellel on vastava kategooria mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend.

Õppetöö: Laupäeviti, pühapäeviti  (8-9 ak/t ühel õppepäeval).

Õppetöö kogumaht: 35 ak t  õppetundi.
Ühe veoliigi koolituse läbinud ja vastavat tunnistust omavale isikule teise veoliigi koolituse läbimiseks arvestab koolitus läbitud teemadega ja koostab sellest tulenevalt lühendatud õppekava.

Õppe sisu :
– tööõiguse alused;
– töö- ja puhkeaeg;
– sõiduki tundmine ja käsitsemine;
– töökeskkond ja liiklusohutus;
– autovedude korraldus (logistika);
– kindlustused ja vastutus;
– Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia.

Grupi suurus kuni 12 osalejat.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varustatud koolitusvahenditega (arvutid, projektor,  tahvel, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: kuni 16 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Juhendaja kasutab enda koostatud õppematerjale, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Hindamine: Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist, arvestab testide tulemusi ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist. Koolitus lõpeb eksamiga (testi vormis).

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on omandanud kõik õpiväljundid  ning  sooritanud edukalt eksami . Eksamit mittesooritanud õppijal on võimalus teha korduseksam.

Kursuse katkestamisest tuleb koheselt teavitada koolitajat. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Kursuse lõppedes väljastatakse kõik õpiväljundid omandanud ja eksami edukalt sooritanud isikule koolitunnistus.

Kursuse esimesel päeval registreerib koolitus kursuslase avalduse alusel andmed Transpordiameti liiklusregistrisse.

Kursusele registreerimiseks:

avaldus (täidetakse koolis antud vormile);
isikut tõendav dokument ja juhiluba;
kursuse tasu võib tasuda kahes osas.

Tasuda ei saa kaardiga.

Koolituse läbiviijad:

  • P. Pärna  (Tallinna Tehnikakõrgkool-transport ja logistika, autoeriala). Täiskasvanute koolitaja VI tase.
  • J. Kaseväli ( Tallinna Pedagoogiline Instituut, Tallinna Tehnikakõrgkool – MS liiklusõpetaja)
  • E. Vahtramäe (EBS ärijuhtimine BA , Tallinna  Ülikool- org käitumine   MA), Täiskasvanute koolitaja VII tase.

Kursuse tasu: 190.00 €
OÜ Norax Koolituse arvelduskonto nr EE512200221004109993 Swedbank.

Kliendid, kelle eest tasub tööandja, palun endale enne koolitust selgeks teha töökoha  juriidilised andmed ja e-mail aadress.

Kursuse hinna sees: pädevustunnistus, jaotusmaterjalid, kohvipausid, käibemaks.
MTR tegevusluba nr AK000004

Õppida ei ole kunagi hilja

Võta ühendust ja broneerime kursuse

  • (+372) 322 5060
  • info@noraxkoolitus.ee