Koolitused lastele

Norax Koolituskeskus pakub lastele jalgratturi -, liiklus – ja robootika koolitust

Jalgratturi koolitus

Õppetöö: Alustame kooliga kokkulepitud ajal.
Õppetöö kogumaht: 20 ak t- (teooria -13 ak t, rattasõit- 7 ak t ).
Koolituse eesmärk on õpetada ja anda juhiseid jalgrattaga ohutuks liiklemiseks.

Õppe sisu:
1) ettevalmistus jalgratta lubade saamiseks;
2) töölehtede liiklusülesannete lahendamine koolis  juhendaja abiga ja koduülesannetena;
3) jalgratta töövihikust  omandama teadmisi ettenähtud teemade kaupa ;
4) liiklusülesannete lahendamine;
5) õppevideode vaatamine ja analüüsimine;
6) liiklusmärkide esitlemine ja tundma õppimine;
7) liikluslaual  katsed ( mudelautod, veoautod, jalgratas, nöör);
8) muna, kiivri katse;
9) õppima juhendaja abiga kiivrit nõuetekohaselt  pähe panema;
10) õpilane osaleb igas tunnis aktiivselt kaasa, vastab juhendaja poolt esitatud küsimustele
11) harjutused  jalgratta eksamiks- ratta tehniline kontroll, kiivri kasutamine, erinevad harjutused platsisõidul ja jalgrattateel.

Koolituse lõppedes õppija:
1) tunneb liiklusreegleid;
2) oskab ise kiivrit nõuetekohaselt pähe panna ja kontrollida jalgratta tehnilist seisukorda;
3) oskab liigelda jalgrattaga turvaliselt vähese liiklusega tänavatel;
4) oskab jalgrattaga sõita: slaalomit, aeglustusrada, kaheksat, pidurdada, suunda näidata, sõita jalgrattaga õigel teepoolel, ületada ohutult ülekäiguradasid, arvestada jalakäijatega;
5) oskab lahendada liiklusülesandeid.

Eksamid:
Teooriaeksam – liiklustest – 15 küsimust (eksami edukaks sooritamiseks loetakse vähemalt 13 õiget vastust).
Jalgratta sõidueksam-loetakse sooritatuks, kui õpilane täidab harjutus elemendid ettenähtud korras.
Eksamile ilmub õpilane helkurvestiga ja tehniliselt korras jalgrattaga.
http://www.liikluskasvatus.ee/noored/jalgratas/jalgratturi-juhiluba/

Õppegrupi suurus: Min 10 õpilast

Õppematerjalid: Juhendaja poolt koostatud õppematerjalid, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele. Maanteeameti poolt väljastatud jalgratturi töövihik ja jalgratturi  liiklustestid ja eksamipiletid.

Juhendajad: Jaak Kaseväli, Tiina Lein
Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused: 
 Jalgratturi tunnistus väljastatakse õppijale, kes on edukalt sooritanud jalgratturi liiklusteooria- ja rattasõidueksami.

Koolituse hind: Tellijaga kokkuleppel, sõltuvalt õpilaste arvust.
Hind sisaldab: Teooriaõpet, jalgrattasõitu oma jalgrattaga, KM.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Tegevusluba nr 305

Registreeru juba täna

Edasta enda andmed, et saaksime sinuga ühendust võtta:

Liikluskoolitus “Mina liiklen ohutult” (1 ak/h)

Liikluskoolitus sobib hästi 1. klassi õpilastele

Liikluskoolituse eriprogramm on koostatud lasteaiakasvandikele ja algklassi- õpilastele.

Koolituse eesmärk on kujundada:

 • õpilaste liiklusoskusi ja –harjumusi kogu eluks;
 • üksteist arvestavaid liiklejaid:
  a) kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda;
  b) kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades.

Koolituse sisu:

 • Ole nähtav!
 • Lapsed liikluses k a ülekäigurajad;
 • Ohutu sõidutee ületamine;
 • Liikluskäitumine suvel ja talvel;
 • Turvavöö võib päästa elu jm.

Õpiväljundid:

 • Õpilane teab ja oskab kasutada helkurit nõuetekohaselt;
 • Õpilane teab reegleid ohutu sõidutee ületamisel ja oskab ohutult ületada ülekäigurada;
 • Õpilane oskab hoiduda erinevatest ohtudest,  mis võivad tekkida suvel ja talvel;
 • Õpilane teab sõiduki turvavarustuse tähtsust ja  turvavarustuse ebaõige kasutamise tagajärgedest.

Lapsed saavad pärast koolitust õpetaja juhendamisel kasutada magnettahvlit, kuhu saab ise oma käega joonistada liiklussituatsioone, paigutades sinna liiklusõppeks mõeldud mänguautosid.

Õpilaste omandatud teadmisi kontrollitakse laste liiklustesti ja liikluskaartide abil. Tekkinud vead arutatakse läbi koos õpetajaga.

Korraldatakse liiklusmäng “Politseinik käsib”, mis arendab lastel kiiret mõtlemist ja  tekitab  elevust.

Osavõtjad saavad diplomi.

Koolitus toimub: Eelnevalt kokkulepitud ajal. Koolitust on võimalus läbi viia ka väljaspool meie kooli.

Kursuse tasu: Üks õpilane – 2.00 €

Juhendaja: Tiina Lein – liiklusõpetaja (MS õpetaja tunnistus)

Robootika koolitus

Õppeöö: Kolmapäeviti kell 17.00- 18.30 (Oktoobrist-aprillini)

Õppetöö kogumaht:  40 ak/h auditoorset õpet

Koolituse läbimiseks: 3.-4. kl õpilastele, kellel on huvi tehnika vastu ja algteadmised arvutikasutamises.

Õppe sisu: Robootika koolitus õpetab lastele robotite ehitamistja programmeerimist.
Koolitus arendab lastes insener-tehnilist mõtlemist.
– Sissejuhatus robootikasse, lihtsamad mõisted
– Tutvumine LEGO Minstorms komplekti ja anduritega
– Roboti ehitamine
– Robotile lihtsamate programmide koostamine
– Robotile erinevate käskude andmine arvutiga

Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab robotit ehitada ja programmi järgi tööle rakendada;
2) oskab robotile lihtsamaid käsklusi programmeerida;
3) oskab robotile erinevaid andureid ja mootoreid monteerida ja neid kasutada vastavalt soovile;
4) koolituse lõpus oskab iseseisvalt robotit komplekteerida ja roboti tööle rakendada.

Osalejatel on võimalus lisatasu eest juhendajaga  robotitega erinevatel võistlustel käia.

Õppegrupi suurus: 12-15 õpilast

Õppematerjalid: Lego Mindstorms komplektid.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi joosul mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %.  Vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppija lapsevanemaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Koolituse esimesel päeval antakse õpilasele kaasa õppeleping. Lapevanem allkirjastab õppelepingu ning tagastab  ühe  eksemplari koolitusele.

Koolituse hind: 222.- €  (Kakssada kakskümmend kaks) eurot koos KM-ga

Hind sisaldab: Lego komplekti kasutamist, tunnistust.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusega ettenähtud korras.
Registreerimine on vajalik, kohtade arv piiratud.
Koolitusluba 6464 HTM

Õppida ei ole kunagi hilja

Võta ühendust ja broneerime kursuse

 • (+372) 322 5060
 • info@noraxkoolitus.ee