Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus (70 tundi)


Grupi täituvusel
(Minimaalselt viis õppijat)

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner
https://www.tootukassa.ee/

Õpperühm: Veoautojuhi "Kiirendatud" ametikoolitus- vastavalt ISCED 97: Transporditeenused 840

Ametikoolituse peavad läbima kõik kutselised autojuhid Eestis ja Euroopas, kes töötavad tasu eest veoautodel ja bussidel.

Õpingute alustamise tingimused:  Alla kahe aasta C1 või C-kategooriat omav  isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik ja kellel on vastava kategooria mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend.

Õpingute alustamiseks: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed. Koolitusele saab ka registreerida vastuvõtu aegadel koha peal.

Õppeväljundid:  
Põhjalikud teadmised ja oskused:
- autojuhi töö-ja puhkeaja reeglitest ja rikkumiste ärahoidmistest;
- sõidumeeriku õigest kasutamisest;
- õigetest koormakinnitustest ja veoste laadimistest;
- veosedokumentide õigest täitmisest;
- oskuse suhelda  erinevate osapooltega (logistik, järelvalve ametnik, klient jt)
- oskab vastutust tunda veoste vedamisel;

- kasutab ökonoomse sõidu tehnikaid.

Koolituse eesmärk:
Parandada autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi;
Kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.

Õppija saavutab teadmiste taseme, mis võimaldab töötada kutselise veoautojuhina, mida kinnitab väljastatud ametikoolituse tunnistus.

Õpingute alustamise tingimused:  C1 või C-kategooria juhtimisõigust omav isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik ja kellel on vastava kategooria mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend.

Õppetöö: Algusega kell 10.00 laupäeviti, pühapäeviti ja teistel nädalapäevadel grupiga kokku lepitud ajal (8-9 akad/h ühel õppepäeva vastavalt tunniplaanile)

Õppetöö kogumaht:  70 akad/h, millest 58 akad/ h auditoorset   ja 12   akad/h praktilist tööd juhendajaga. Kursuse kestus on vähemalt  kaks nädlat. 

 Õppe sisu :
- tööõiguse alused
– liiklus- ja suhtlemispsühholoogia
– transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused
– sõiduki tundmine ja käsitsemine
– autoveo korraldus ja logistika
– kindlustused
– autojuhi vastutus


Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (arvutid, dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: 6-20 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Juhendaja kasutab õppematerjale, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Hindamine: Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist. Koolitus lõpeb eksamiga (testi vormis). 

Lõpetamise tingimused:  Ametikoolitus tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 % ning  sooritnud  edukalt eksami . Eksamit mittesooritanud õppijal on võimalus teha korduseksam.

Kursuse katkestamisest tuleb koheselt teavitada juhtkonda. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Kursuse lõppedes väljastatakse eksami edukalt sooritanud isikule ametikoolituse tunnistus, mille esitab isik Maanteeametile kutsetunnistuse vormistamiseks.

Kursuse esimesel päeval registreerib koolitus kursuslase avalduse alusel andmed Maanteeameti autoregistri keskuses. 

Kursusele registreerimiseks:

  • avaldus (täidetakse koolis antud vormile);
  • isikut tõendav dokument ja juhiluba;
  • garantiikiri on vajalik neile, kelle eest tasub tööandja
  • kursuse tasu võib tasuda kahes osas

Koolituse läbiviijad: M. Villau  (Tallinna Tehnikaülikool - tehnikateaduste magister) 
                                 J. Kaseväli ( Tallinna Pedagoogiline Instituut -õpetaja)

Kursuse tasu:          260.00 €   (Esimesel õppepäeva sissemakse 50.00 €. Tasuda saab kahes osas)
OÜ Norax Koolituse arvelduskonto nr EE512200 221004109993 Swedbank

Kursuse hinna sees:  Ametikoolituse tunnistus, jaotusmaterjalid, kohvipausid, käibemaks. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tunnustus veoautojuhi ja taksojuhi ametikoolituse läbiviimiseks.
Majandustegevuse teade

Võlgnikud eksamile ei pääse

OÜ Norax Koolitus arvelduskonto nr EE512200221004109993 Swedbank

 Kui registreerimine ebaõnnestub, siis palun registreerida aadressil: info@noraxkoolitus.ee
 Registreeri kursusele