VENE KEEL A1

Jaanuar 2019

Alustame õppetööga grupi täituvusel. Registreerimine on alanud.

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
https://www.tootukassa.ee/

Koolituse läbiviimiseks vajalik:  Õppijale, kes pole varem vene keelt õppinud.

Õppetöö kogumaht:                   
50 akad/h auditoorset õpet
                                                   (Õppeperiood kuni kaheksa nädalat)


Õppetöö:
                                   Esmaspäev ja kolmapäev, kell 18.00-19.30
                                                   (2 akad/h korraga)

Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.
 Koolituse läbiviimiseks vajalik: 

Õppe sisu: Tähestiku õppimine, foneetika, käänend, tegusõnad,  õpetatakse hääldama, lugema, kirjutama. Moodustatakse lihtsamaid lauseid, mis on seotud õppijale oluliste valdkondadega (mina, perekond, viisakusväljendid, sisseostude tegemine, toidu serveerimine, menüüd, kultuurielu, kodukoht, töö, erinevad ametid jne).

Õppeväljundid: 
Kooli lõppede õppija:

1) oskab kasutada sõnades rõhuasetusi;
2) oskab käänata nimi- ja omadussõnu, moodustada lihtsamaid lauseid;
3) oskab kasutada tegusõnu, asesõnu jm käändeid;
4) oskab kasutada viisakusväljendeid, palveid, käsklusi;
5) oskab tutvustada lühidalt  erinevaid elukutseid, ilmastiku, loodust;
6) saab saab hakkama ilma ettevalmistusteta igapäevastes lihtsamates suhtlusolukordades;
7) oskab esitada küsimusi ja neile kavastata;
8) oskab kirjutada lihtsamaid teateid.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös läbinud edukalt lõputesti  ja osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja:         Sirje Tširkina
                           (Juhendaja omab  pedagoogilist kõrgharidust, magister- vene keele ja                                    kirjanduse õpetaja)

Koolituse hind:    170.00 €  (Ükssada seitsekümmend) eurot
Hind sisaldab:  
   Käibemaksu, jaotusmaterjali, kohvipause ja tunnistust.
                             
Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse 50.00 € peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Norax Koolitus: Koolitusluba 6382 HTM; MTÜ EMPIRIA tegevusluba nr 301.
Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.


Kui registreerimine ei õnnestu, siis palume registreerida aadressil: info@noraxkoolitus.ee
Registreeri kursusele