Soome töökeele algkursus ( 50 ak t)

Õppekava SOOME KEEL A1 19

Alustame grupi täituvusel.

Registreerimine on alanud!

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
https://www.tootukassa.ee/

Õppetöö:                                  Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30-19.45
                                                (Õppeperiood kuni kaheksa nädalat)

Õppetöö kogumaht:                 50 ak t auditoorset õpet

Koolitus sobib :
Neile, kes soovivad alustada soome keele õpinguid. Kursus on suureks abiks tööotsijatele Soomes. 

Õpingute alustamise tingimused: 
E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Õppe sisu: Eneseväljendusoskuse arendamine, CV koostamine, Soome kultuur ja kombed, erinevate ametite töökeel, igapäeva kõnekeel. 
Grammatika, lugemis- ja kuulamisoskuse arendamine. Vestlusi arendatakse kahekõnes või grupivestlusena. 

Õppeväljundid:      Koolituse lõppedes õppija:

     1) oskab ennast väljendada erinevates olukordades.
                 2) oskab koostada enda kohta CV –d ja osaleda edukalt tööintervjuul.
                 3) teab Soome kultuuri ja kombeid.
                 4) teab erinevate ametite töökeelt, igapäeva kõnekeelt. 
                 5) oskab  lugeda ja kirjutada.
                 6) oskab arendada vestlusi,  kahekõnesid või grupivestlusi. 


Õppekeskkonna kirjeldus:
  Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat, mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Soome keele õpik algajatele "Hyvää, parempi, paras", mida on võimalik soovi korral osta, õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele. 

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab jooksvat tagasisidet õppeprotsessist. 

Lõpetamise tingimused: 
Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on  õppetöös  osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse  tõend. Kursus lõpeb lõputestiga.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja:         Lea Salumets
                          (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust ja kauaaegset praktilist                                       koolitamise kogemust)

Kursuse hind :   170.- € (ükssada seitsekümmend) eurot     
Hind sisaldab:    Jaotusmaterjale, kohvipause, tunnistust. 

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.
Majandustegevusteade nr 
173177

Registreerimise kinnitamiseks vajutage palun "Registreeru" nuppu, mitte Enter.

Kui registreerimine ebaõnnestub, siis saab registreerida info@noraxkoolitus.ee
Registreeri kursusele