Soome töökeele jätkukoolitus B1 (40 tundi)

Norax Koolituskeskus on eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
https://www.tootukassa.ee/

Õppetöö:                                 Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30-19.45
                                                (Õppeperiood kuni kuus nädalat)

Õppetöö kogumaht:                40 akad/ h auditoorset õpet

Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse läbimiseks vajalik: Sobib neile, kes on läbinud A2 keelekoolituse ja soovivad jätkata soome keele õpinguid. Kursus on suureks abiks tööotsijatele Soomes. 

Õppe sisu: Igapäeva- ja tööalase keelekasutuse täiendamine, eneseväljendamise oskuse arendamine,  küsimute koostamine ja nendele vastamine, arusaamine erinevatest kirjalikest tekstidest nii tööalaselt kui ka igapäevaselt, kuulamisharjutuste tõlkimine ja lühiettekannete esitamine, Soome keeles iseloomulike väljendusviiside harjutamine.  Vestlusi arendatakse kahekõnes või grupivestlusena. 

Õppeväljundid:      Koolituse lõppedes õppija:

     1) oskab ennast väljendada erinevates olukordades;
                 2) saab aru üldinfost, eluvaldkondadest ja majandusest, koolisüsteemist,                        haldusest, poliitikast, tööoludest;
                 3) teab Soome rahvakultuuri, lühiajalugu, kirjandust;
                 4) teab sotsiaalolusid, keeleprobleeme ja tervisehoiudu;
                 5) oskab kasutada erinevaid väljend;
                 6) oskab  välja tulla olukorrast, kui ei tea konkreetset sõna;
                 7) oskab arendada vestlusi,  kahekõnesid või grupivestlusi. 


Õppekeskkonna kirjeldus:  Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-13 õppijat, mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Soome keele õpik "Suomi selväksi" või "Hyvää, parempi, paras",  mida on võimalik soovi korral osta, õppija saab täiendavaid õppematerjale, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele. 

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab jooksvat tagasisidet õppeprotsessist. 


Lõpetamise tingimused: 
Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on  läbinud edukalt lõputesti  ning õppetöös  osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse  tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja:         Lea Salumets
                          (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust ja kauaaegset praktilist                                       koolitamise kogemust)

Kursuse hind :   160.- €   (ükssada kuuskümmend) eurot  
Hind sisaldab:    Jaotusmaterjale, kohvipause, tunnistust. 

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.
Koolitusluba nr 6620 HTM 

Kui registreerimine ebaõnnestub, siis palun registreerida aadressil: info@noraxkoolitus.ee
Registreeri kursusele