Raamatupidamiskursus algajatele (45 tundi)

Grupi täituvusel sügisel

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa kliendikaardi  koostööpartner
https://www.tootukassa.ee/

Õppetöö toimub:      Teisipäeviti ja neljapäeviti kella 17.30- 19.45

Õppetöö kogumaht:  45 akad/h auditoorset õpet
                                  (Õppeperiood kuni seitse nädalat)


Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse läbimiseks vajalik: Eesti keele oskus.

Õppe sisu: Sobib neile, kes soovivad omandada uut eriala või täiendavaks ümberõppeks.

Kursus annab ettevalmistuse iseseisvaks tööks raamatupidaja ametikohal väike firmas või raamatupidaja assistendi ametikohal.
Koolitus algab  nullist, et anda ülevaade äriühingu olemusest ja selles toimuvast raamatupidamisarvestusest, maksustamisest ja aruandluse koostamisest. Koolituse teoreetiline osa sisaldab praktilisi näiteid ja harjutusi raamatupidamise valdkonnas.

Kursuse õppekava vastab raamatupidaja I kutsestandardis esitatud põhioskuste ja –teadmiste nõuetele.

  • Sissejuhatus raamatupidamisse, raamatupidamise mõisted- alamliigid, faktid, põhimõtete teadmine;
  • Põhiliste töövahendite valdamine;
  • Raamatupidamise terminoloogia;
  • Eesti Vabariigi raamatupidamise seadus;
  • Raamatupidamise algdokumentide ja registrite koostamine, vormistamine, säilitamine;
  • Raamatupidamismeetodid ja- võtted;
  • Praktiliste ülesannete lahendamine

Õppeväljundid: Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab raamatupidamise põhimõisteid ja nende alamliike, teab fakte;
2) valdab põhilisi raamatupidamise töövahendeid;
3) oskab raamatupidamise terminoloogiat;
4) tunneb EV raamatupidamise seadust;
5) oskab koostada, vormistada ja säilitada raamatupidamise algdokumente;
6) oskab lahendada raamatupidamisalaseid  praktilisi ülesandeid.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, läbinud edukalt lõputest, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja:             Maie Rumm 
                              (Juhendaja omab kõrgharidust rahanduse ja krediidi alal)

Kursuse hind:         220.00 €    (kakssada kakskümmend) eurot.
Hinna sees:            Käibemaks, jaotusmaterjalid, kohvipausid.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Koolitusluba 6382 HTM
Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

Kui registreerimine ei õnnestu, siis palume registreerida aadressil: info@noraxkoolitus.ee

Koolitusluba 6382 HTM
Registreeri kursusele