Autokoolituse õppe sisu

Mootorsõiduki juhi ettevalmistus toimub esma- ja täiendõppe korras.

Esmaõppe korras toimub isiku koolitus A-,A1-,B-,B1- või BC1- kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseks. meie koolituses sab omandada B-kategooriat.

Juhi esmaõpe jaguneb kaheks astmeks:

 • algaste;
 • lõppaste.

Õpilasel peab olema vastava kategooria mootorsõiduki juhi juhtimisvõimet tõendav tervisetõend.

Juhi esmaõppe algastmel peab õpilane vastavalt mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuetele omandama teoreetilised teadmised ja sõiduoskused ohutuks ning keskkonda säästvaks liiklemiseks. Juhi esmaõppe sisu ja maht määratakse mootorsõiduki kategooriale vastava riikliku õppekavaga.

Õppetöö:

 • Teooria - 28 kuni 32 tundi ja teooriaeksam
 • Õppesõit - 22 tundi (s h sõiduki juhtimine pimedal ajal).
 • Esmaõppe libedakoolitus (libedarajal) - 1 sõidutund
 • Sõidueksam                                        - 1 sõidutund

  Teooriaõppe ja õppesõidutunni kestus on 45 minutit. Õpilasel võib päevas olla kuni kaks õppesõidu tundi. Õppesõidu tundide vahel peab olema puhkepaus vähemalt 15 minutit
   
 • Enne kooli tunnistuse väljastamist, peab õpilane olema läbinud sotsiaalministri poolt kehtestatud nõuetele vastava esmaabialase väljaõppe, mille kohta väljastatakse tunnistus. Esmaabikoolitus on võimalik läbida autokooli kursuse ajal.
 • Kui koolitunnistus ei ole välja võetud kahe nädala jooksul peale teooriaeksamit, tuleb sooritada korduseksam.

Koolituse edukal lõpetamisel väljastatakse koolitaja poolt mootorsõidukijuhi koolitunnistus, mille alusel saab regsiteerida riiklikule eksamile Maanteeameti liiklusbüroos.

Täiendavat infot saab Maanteeameti liiklusbüroo koduleheküljelt