Lilleseade algkursus

Alustame grupi täituvusel oktoobris- novembris (8 osalejat) .

Eelnevad oskused ei ole vajalikud. 
Aeg enda jaoks ning  meeldiv lõõgastus peale pingelist tööpäeva!

Õppetöö:                   Üks kord kuus tööpäeval
                                  2,5
 ak/t praktilist õpet  
                                  Kell 18.00
Teema: Puuviljaseade, väike lauaseade. Soovi korral võib teha juurviljaseade

Materjali loetelu saab osaleja meili teel. 
Teemad on valitud aastaaegadele, kasutame ka loodusest leiduvaid materjale. 
 
Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal. 

Koolituse läbimiseks vajalik:
 Minimaalne oskus eesti kõnekeeles. Omapoolne töömaterjal igal korral. Eelnevad oskused ei ole vajalikud.

Koolitus sobib neile, kes soovivad lihtsalt meelepärasega tegeleda ja endale midagi ilusat valmistada.  Koolitusel saab proovile panna ise oma loovuse ja käeosavuse.
Kõige lihtsam on meeleolu luua lilledega.  Koolitusel on võimalus õppida midagi päris uut ja kasulikku. Kohandada kimpe ja lilleseadeid vastavalt interjöörile, kasutada oma inspiratsiooni ning valmistada meeleolukas seade.
Lihtsa seade  tegemine on jõukohane igaühele.

Lilleseade kursuse põhiliseks eesmärgiks on:

 • Õppida valmistama erinevaid ja stiilseid kimpe ja lilleseadeid;
 • Saada   teadmisi loodusest kättesaadava materjali kasutamiseks;
 • Tunda rõõmu omavalmistatud kimbust või lilleseadetest;
 • Saada teadmisi koolitusel õpitud oskusi  edasi arendada.

Kursuse sisu:

 • töö- ja abivahendite, dekoratiivmaterjalide kasutamise võimalused;
 • vaaside, nõude jm anumate kasutamise võimalused seadete tegemiseks;
 • erinevate stiilide iseloomustused;
 • värvide omavaheline sobivus;
 • vabas looduses kasvava kättesaadava materjali säästliku ja sihipärase  kasutamise võimalused (sammal, käbid, kõrred, heinad, oksad, marjad jne);
 • lõikelillede säilitamine;
 • floristika ajalugu.

  Praktiline töö:
 • Temaatilised lilleseaded ja kimbud (sügis, jõulud, sõbrapäev, kevad, erinevad pidupäevad, soolaleib, katsik jm põnevat)
 • Kuivlilleseaded (taimemaalid, lauaseaded, kompositsioonid jm)
 • Ruumikujunduslikud seaded
 • Fantaasial põhinevad seaded
 • Seaded puu- ja juurviljadega
 • Dekoratiivseaded, kompositsioonid
  Oma tööde eksponeerimine

Õpiväljund: Koolituse lõppedes õppija:

1) oksab luua iseseisvalt erinevateks tähtpäevadeks seadeid ja lillekimpe;
2) tunneb ja oskab seada erinevaid stiile lilleseades;
3) oskab valida valmivasse töösse sobivaid lilli ja värvitoone;
4) oskab hinnata erinevate materjalise sobivust ja stiili;
5) oskab teha eelarvestust materjali kulu kohta;
6) oskab valida ja tunneb  õigeid töövahendeid ja-võtteid.

 Valmis tööd jäävad omanikule. Töö käigus  valmistame rohkem erinevaid lauaseadeid ja ruumikujunduseks sobivaid seadeid ka erinevateks tähtpäevadeks.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (projektor, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 8-10 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab jaotusmaterjale, mis on juhendaja poolt koostatud tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele. Sõltuvalt töö iseloomule ka osa tehnilisi abimaterjale.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 % ja esitab  praktilise tööna ühe seade, (teema valitakse loosiga). Alla 75 % osalenud kursuslasele väljastatakse tõend, kui ta on esitanud praktilise tööna seade (teema valitakse loosiga).

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. 

Juhendaja:           Tiina Lein
                            (Tallinna Pedagoogiline Seminar;
                            Täiendkoolitusena läbitud klassikalise lilleseade kursused ja                                                   lilleseade profikursused)

 
Koolituse hind:    42.00 eurot (6 koolitust- nov - aprill)
                            
Koolituse hind sisaldab:  Osaliselt  tehnilist abimaterjali.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega. Tööandjale väljastame arve.  

Swedbank EE512200221004109993

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.


Norax Koolitus: Majandustegevusteade nr 173177

Valminud  seadeid saab vaadata  fotogaleriist!

Kui registreerimine ebaõnnestub, siis palun registreerida info@noraxkoolitus.ee

Koolituse läbinud osalejal on  lillepoes töö alustamine lihtsam.


Kui registreerimine ebaõnnestub, siis palun registreerida aadressil: info@noraxkoolitus.ee
Registreerimise kinnitamiseks kasutage palun "Registreeru" nuppu, mitte Enter.

Registreeri kursusele