Liikluskoolitus "Mina liiklen ohutult" (60 min)

Liikluskoolituse eriprogramm on koostatud lasteaiakasvandikele ja algklassi- õpilastele.

Koolituse eesmärk on kujundada:

  • õpilaste liiklusoskusi ja –harjumusi kogu eluks;
  • üksteist arvestavaid liiklejaid:
    a) kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda;
    b) kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad toimetulekut ja ohutus erinevates liiklusolukordades.

Koolituse sisu:

  • Ole nähtav!
  • Lapsed liikluses;
  • Liikluskäitumine suvel ja talvel;
  • Turvavöö võib päästa elu jm.

Liikluskoer Värdi juhib ka oma õpetliku filmiga tähelepanu, mis juhtub liikluses, siis, kui liikluseeskirju rikutakse.

Et, näidatu-räägitu lastele paremini pärale jõuab, saavad nad ise liiklusasjade arutamisest osa võtta.

Lapsed saavad pärast koolitust õpetaja juhendamisel kasutada magnettahvlit, kuhu saab ise oma käega joonistada liiklussituatsioone, paigutades sinna liiklusõppeks mõeldud mänguautosid.

Õpilaste omandatud teadmisi kontrollitakse laste liiklustesti ja liikluskaartide abil. Tekkinud vead arutatakse läbi koos õpetajaga.

Korraldatakse liiklusmäng "Politseinik käsib", mis tekitab lastele elevust.

Osavõtjad saavad diplomi. 

Koolitus toimub: Eelnevalt kokkulepitud ajal 

Kursuse tasu:     Üks õpilane - 1.50 €

Juhendaja:          Tiina Lein- liiklusõpetaja (MS õpetaja tunnistus)
                   

Registreeri kursusele!