Liikluskoolitus "Mina liiklen ohutult" (1 ak/h)

Liikluskoolitus sobib hästi 1. klassi õpilastele

Liikluskoolituse eriprogramm on koostatud lasteaiakasvandikele ja algklassi- õpilastele.

Koolituse eesmärk on kujundada:

 • õpilaste liiklusoskusi ja –harjumusi kogu eluks;
 • üksteist arvestavaid liiklejaid:
  a) kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda;
  b) kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad toimetulekut ja ohutust erinevates liiklusolukordades.

Koolituse sisu:

 • Ole nähtav!
 • Lapsed liikluses k a ülekäigurajad;
 • Ohutu sõidutee ületamine;
 • Liikluskäitumine suvel ja talvel;
 • Turvavöö võib päästa elu jm.

Õpiväljundid:

 • Õpilane teab ja oskab kasutada helkurit nõuetekohaselt;
 • Õpilane teab reegeleid ohutu sõidutee ületamisel ja oskab ohutult ületada ülekäigurada;
 • Õpilane oskab hoiduda erinevatest ohtudest,  mis võivad tekkida suvel ja talvel;
 • Õpilane teab sõiduki turvavarustuse tähtsust ja  turvavarustuse ebaõige kasutamise tagajärgedest.

Lapsed saavad pärast koolitust õpetaja juhendamisel kasutada magnettahvlit, kuhu saab ise oma käega joonistada liiklussituatsioone, paigutades sinna liiklusõppeks mõeldud mänguautosid.

Õpilaste omandatud teadmisi kontrollitakse laste liiklustesti ja liikluskaartide abil. Tekkinud vead arutatakse läbi koos õpetajaga.

Korraldatakse liiklusmäng "Politseinik käsib", mis arendab lastel kiiret mõtlemist ja  tekitab  elevust.

Osavõtjad saavad diplomi. 

Koolitus toimub: Eelnevalt kokkulepitud ajal.
                           Koolitust on võimalus läbi viia ka väljaspool meie kooli.

Kursuse tasu:     Üks õpilane - 2.00 €

Juhendaja:          Tiina Lein- liiklusõpetaja (MS õpetaja tunnistus)
                   

Registreeri kursusele!