Lasterühmade saatjad (2 tundi)

Kursuse korraldamine kokkuleppel.

Lasterühma saatja koolitus on lasteaiakasvatajatele ja koolide õpetajatele.

Koolituse sisu.

Sissejuhatus:
Ettevalmistus lasterühmade saatjatele.

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus:

  • tänaval liikleva lasterühma ja lasterühma veol laste saatja tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted;
  • kohustuslik ning soovituslik reguleerija /saatja varustus;
  • ohud liikluses;
  • reguleerija turvalisus.

Reguleerimine:

  • reguleerija märguanded;
  • reguleerimata ülekäigurajal/ülekäigurajata tee ületamine;
  • reguleerija turvalisus liikluses.

Lasterühma saatja koolitus on mõeldud lasteaiakasvatajatele ja koolide õpetajatele. Koolitus annab lastega töötavatele inimestele ettevalmistuse, kuidas lastega liikluses käituda, kuidas ohuolukordi märgata ja ennetada.

Praktilised ülesanded.

Kursuse juhendaja: Jaak Kaseväli
                              (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust)

Kursuse hind:

Koolitusluba

Registreeri kursusele