Robootika koolitus 40 t

 

Õppeöö: Kolmapäeviti kell 17.00- 18.30 (Oktoobrist-aprillini)

Õppetöö kogumaht:  40 akad/h auditoorset õpet

Koolituse läbimiseks:  3.-4. kl õpilastele, kellel on huvi tehnika vastu ja algteadmised arvutikasutamises.

Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Õppe sisu: Robootika koolitus õpetab lastele robotite ehitamist
ja programmeerimist. Koolitus arendab lastes insener-tehnilist mõtlemist.
- Sissejuhatus robootikasse, lihtsamad mõisted
- Tutvumine LEGO Minstorms komplekti ja anduritega
- Roboti ehitamine
- Robotile lihtsamate programmide koostamine
- Robotile erinevate käskude andmine arvutiga

Robootika koolitus õpetab lastele robotite ehitamist
ja programmeerimist. Koolitus arendab lastes insener-tehnilist
mõtlemist.

Õppeväljundid: Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab robotit ehitada ja programmi järgi tööle rakendada;
2) oskab robotile lihtsamaid käsklusi programmeerida;
3) oskab robotile erinevaid andureid ja mootoreid monteeerida ja neid kasutada vastavalt soovile;
4) koolituse lõpus oskab iseseisvalt robotit komplekteerida ja roboti tööle rakendada.

Osalejatel on võimalus lisatasu eest juhendajaga  robotitega erinevatel võistlustel käia.

Õppegrupi suurus: 12-15 õpilast

Õppematerjalid: Lego Mindstorms komplektid.
             
Juhendaja viib läbi õppeprotsessi joosul mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %.  Vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppija lapsevanemaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja:
                

Koolituse esimesel päeval antakse õpilasele kaasa õppeleping. Lapevanem allkirjastab õppelepingu ning tagastab  ühe  eksemplari koolitusele.

Koolituse hind:          222.- €  (Kakssada kakskümmend kaks) eurot koos KM-ga

Hind sisaldab:           Lego komplekti kasutamist,  tunnistust.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusega ettenähtud korras.
Registreerimine on vajalik, kohtade arv piiratud.

Koolitusluba 6464 HTM

 Registreerimine: info@noraxkoolitus.ee