Inglise töökeele algkoolitus (0- tase) A1 (50 ak/h)

INGLISE KEEL A1 õppekava

Grupp komplekteerumisel


Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner
https://www.tootukassa.ee/

Õppetöö:                    Teisipäeviti ja neljapäeviti  kell 17.30- 19.45

                                   (Õppeperiood kuni 7 nädalat)

Õppetöö kogumaht:   50 akad/h auditoorset õpet
 
Pakume kvaliteetset keeleõpet, personaalsust, arvestades eelkõige kliendi vajadusi ja soove. Kursus  sobib tööalaseks täiendamiseks.
 
Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse läbiviimiseks vajalik:
Eesti keele oskus

Õppe sisu:  
Algtasemel inglise keel igapäevaseks ja tööalaseks kasutamiseks. Vestlusteemad: Mina ja minu pere, igapäevased toimingud, tervitamine, tutvumine, erinevad maad rahvad ja kombed, söök ja jook, söögikohas, töö, ametid, kellaaeg, vaba aeg, aastaajad, linnas.
Koolitusel õpetatakse eeskätt suulise eneseväljendusoskuse, kuulamise ja rääkimise osaoskuste arendamist.

Õppeväljundid: Koolituse lõppedes õppija:

1) oskab ennast väljendada erinevates situatsioonides.
2) oskab arendada algtasemel lihtsamaid vestlusi, kahekõnesid ja grupivestlusi.
3) oskab kirjutada lihtsamaid teateid
4) oskab kirjeldada ümbrust, inimesi, erinevaid ameteid.
5) oskab lugeda ja saab aru lihtsamatest vestlustest meedias.
6) oskab kirjeldada olulisi valdkondi.
7. oskab kasutada lihtsamaid fraase

Võimalus jätkata õpinguid inglise keele algkursuse II osas.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja:                  Epp Juuse 
                                  (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust inglise keele õpetajana                                       ning omab pikaajalist koolitamise töökogemust)

Koolituse hind:          170.- €  (ükssada seitsekümmend) eurot.
Hind sisaldab:            Käibemaksu, jaotusmaterjale, kohvipause, tunnistust.

Tasumise võimalused:
 Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. 

Sissemaks 50.00 eurot tasutakse enne koolituse algust või esimesel õppepäeval.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Majandustegevusteate nr 173177
Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.


Registreerimise kinnitamiseks vajutage palun "Registreeru" nuppu, mitte Enter.

Kui registreerimine ebaõnnestus, siis proovige palun aadressil info@noraxkoolitus.ee
Registreeri kursusele