Inglise töökeele koolitus B2 kesktase (50 ak/h)

INGLISE KEEL B2 أµppekava

Alustame täituvusel.

Norax Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner 
https://www.tootukassa.ee/


Õppetöö kogumaht:  Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 17.30-19.45 
                                  (Õppetöö kestab kaheksa nädalat)
                                  50 akad/h auditoorset õpet

Õppe sisu: B2 inglise keel igapäevaseks- ja tööalaseks kasutamiseks.

Pakume kvaliteetset keeleõpet, personaalsust, arvestades eelkõige kliendi vajadusi ja soove. Koolitus sobib tööalaseks täiendamiseks.

Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse läbimiseks vajalik: 
Eesti keele oskus, õppijale, kellel on inglise keeles esmaoskused ja algteadmised  B1 tasemel ja soovib täiendada oma keeleoskust.

Õpiväljundid:
Koolituse lõppedes õppija:

1) oskab ennast väljendad erinevates ka keerukamates situatsioonides;
2) oskab aru saada tavakõnest ja põhilisest infost, telesaadetest, raamatute -filmide sisust;
3) oskab anda kirjeldusi erinevate teemade, tööülesannete ja muude situatsioonide kohta;
4) oskab  vestlelda erinevate teemade ringis, põhjendada oma seisukohti, koostada kirju, edastada infot ja sündmuste olulisi aspekte jne.

Õppe sisu:

1) põhirõhk on suulisel keelekasutusel nt. küsimuste mõistmine, koostamine ja vastamine;
2) kuulamisoskuse arendamine;
3) igapäeva keelekasutus, vestlusteemade arendus nii kahekõnes kui grupis;
4) grammatika on seotud tunni teemaga. 

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 8-10 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist. Koolitus lõpeb testiga.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, läbinud lõputesti. Vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja:                 Epp Juuse 
                                  (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust inglise keele õpetajana                                       ning omab pikaajalist koolitamise töökogemust)

Koolituse hind:          170.- €  (Ükssada seitsekümmend) eurot
Hind sisaldab:            Käibemaksu, jaotusmaterjale, kohvipause, tunnistust.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Majandustegevusteade nr
Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

Kui registreerimine ei õnnestu, siis palume registreerida aadressil: info@noraxkoolitus.ee
Registreeri kursusele