Inglise töökeele koolitus B1 kesktase (50 ak t)

ÕPPEKAVA INGLISE KEEL B1 19 (II etapp) madalam kesktase

07. oktoober- 25. november 2019

Registreerimine on alanud!

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner
https://www.tootukassa.ee/

Õppetöö:                    Esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega kell 17.30- 20.00
                                   (Õppeperiood  kuni 8 nädalat)

Õppetöö kogumaht:   50 ak t 
 
Pakume kvaliteetset keeleõpet, personaalsust, arvestades eelkõige kliendi vajadusi ja soove. Koolitus  sobib tööalaseks täiendamiseks.
 
Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse läbimiseks vajalik:
Eesti keele oskus, õppijale, kellel on inglise keeles esmaoskused ja algteadmised  A2 tasemel ja soovib täiendada oma keeleoskust.

Õppe sisu: Inglise keel igapäevaseks -ja tööalaseks suhtlemiseks.
Suhtlemis-, kuulamis- ja eneseväljendusoskuse arendamine. Kursusel käsitletakse töökeelega seoses arendavaid teemasid ja erinevaid rolle. Õpetatakse täiendavalt arusaadavaid  fraase, mis on seotud oluliste valdkondadega, pikematest tekstidest arusaamist, märkmete koostamist.  Põhirõhk on suulisel keelekasutusel, suhtlemisarendusel ja eneseväljendamisoskusel. Arendatakse uusi vestlusteemasid, kõne kuulamist ja arusaamist, märkmete koostamist, dialoogide ettevalmistamist, kahekõne ja grupivestlusi aktuaalsetel teemadel. Grammatika õpe vastavalt tunni teemale.

Õpiväljundid: 
Koolituse lõppedes õppija:

1) oskab kasutada arusaadavaid fraase, mis on seotud oluliste valdkondadega.
2) oskab koostada pikemaid ja sisukamaid teateid, tekste.
3) oskab alustada vestlust ja kaasa rääkida erinevatel vestlusteemadel  kahekõnes või grupiga.
4) saab aru telefonivestlusest, tööalastest teemadest.
5)oskab ennast väljendada erinevates situatsioonides, erinevates rollides.
6) oskab lugeda, kuulata ja aru saada  vestlusteemadest meedais.
7) oskab kirjeldada erinevaid situatsioone.

Võimalus jätkata õpinguid inglise keele koolitusel B2
 
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja:                 Epp Juuse 
                                  (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust inglise keele õpetajana                                       ning omab pikaajalist koolitamise töökogemust)


Koolituse hind:          170.- €  (ükssada seitsekümmend) eurot
Hind sisaldab:            Käibemaksu, jaotusmaterjale, kohvipause, tunnistust.

Tasumise võimalused:
 Sularahas, ülekandega. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeval, viimane osamakse tasutakse vähemalt üks nädal enne koolituse lõppu.
Maj teg teade nr 173177

Õppetööst 
loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Registreerimise kinnitamiseks vajutage palun "Registreeru" nuppu, mitte Enter.

Juhul, kui registreerimine ebaõnnestub, siis palun registreerida aadressil: info@noraxkoolitus.ee
Registreeri kursusele