Inglise töökeele koolitus, A2 (50 tundi)

INGLISE KEEL A2 pdf

20. november 2018- 29. jaanuar 2019

Tase A2

Õppetöö:                         Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 17.30-19.45
                                       (Õppeperiood kuni 8 nädalat)


Õppetöö kogumaht:       50 akad/h auditoorset õpet

Pakume kvaliteetset keeleõpet, arvestades eelkõige kliendi vajadusi ja soove. kursus sobib tööalaseks täiendamiseks.

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koolituspartner
https://www.tootukassa.ee/

Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse läbiviimiseks vajalik: 
Eesti keele oskus, õppijale, kellel on inglise keeles esmaoskused ja algteadmised  A1 tasemel olemas.

Õppe sisu: Inglise keel algtasemel igapäevaseks- ja tööalaseks kasutamiseks.
(Arusaadavad  fraasid, mis on seotud oluliste valdkondadega, lühikesed tekstid, teated, oskused kaasarääkimisel, lihtsate märkmete koostamine). Esimestel tundidel korratakse eelnevaid teadmisi.Põhirõhk on suulisel keelekasutusel, suhtlemisarendusel ja eneseväljendamisoskusel. Vestlusteemad: Perekond, transport, kaupluses, inimeste kirjeldamine, tee juhatamine, restoranis, tulevikuplaanid, telefonivestlus, tööalased teemad ning täiendavad teemad keele täiendavaks  arendamiseks. Vestlusteemasid arendatakse kahekõnes või grupitööna.

Õppeväljundid: 
Koolituse lõppedes õppija:

1) oskab kasutada arusaadavaid fraase, mis on seotud oluliste valdkondadega.
2) oskab koostada lühemaid teateid, tekste.
3) oskab kaasa rääkida erinevatel vestlusteemadel.
4) saab aru telefonivestlusest, tööalastest teemadest.
5)oskab ennast väljendada erinevates situatsioonides.
6) oskab lugeda, kuulata ja aru saada  lihtsamatest vestlusteemadest meedais.
7) oskab kirjeldada erinevaid situatsioone, inimesi, söögikohti, kultuiuri.
8) oskab arendada erinevaid lihtsamaid vestlusteemasid kahekõnes või grupiga.

Võimalus jätkata õpinguid inglise keele koolitusel B1

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Juhendaja:                  Epp Juuse 
                                  (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust inglise keele õpetajana                                       ning omab pikaajalist koolitamise töökogemust)


Koolituse hind:          170.- €  (Ükssada seitsekümmend) eurot
Hind sisaldab:            Käibemaksu, jaotusmaterjale, kohvipause, tunnistust.

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitajaga. Esimene osamakse 50.00 € peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse vähemalt paar nädalat enne koolituse lõppu.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Majandustegevusteate nr
Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.

Registreerimise kinnitamiseks vajutage palun "Registreeru" nuppu, mitte Enter.
Kui registreerimine ebaõnnestub, siis palun registreerida aadressil: info@noraxkoolitus.ee

Registreeri kursusele