Exceli kursus edasijõudnutele (20 tundi)

MTÜ EMPIRIA

Grupi täituvusel
Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppetöö:                    Tööpäeviti kella 18.45-20.15
Õppetöö kogumaht:  20 akad/h auditoorset õpet
                                  (Õppeperiood kuni kolm nädalat)

Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse läbiviimiseks vajalik: 
Eesti keele oskus. Vajalik on eelnev MS Exceli algkursuse läbimine ja/või võrdväärsed teadmised eelpool nimetatud eesmärkide täitmiseks.

Kursus on mõeldud neile, kellel tuleb oma igapäevatöös tihti kasutada tabelarvutusi ja kellel on vajadus töödelda ja analüüsida suuremaid andmehulki ning kasutada erinevaid Exceli funktsioone arvutuste sooritamiseks, s h erinevate valemite kasutamine.

Õppe sisu: 
Anda teadmisi ja näidata võimalusi tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas. Õpetada haldama Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid Exceli funktsioone.
Arvestatakse õppijate erisoovidega.

Õppeväljundid: Koolituse lõppedes õppija: 

1) oskab kasutada tabelarvutuse tööriistade erinevaid võimalusi;
2)  oskab hallata ja koostada Excelis mahukaid andmetabeleid;
3) oskab kasutada ühistabeleid ja Exceli funktsioone;
4) oskab teha tabelarvutusi ja kasutada erinevaid valemeid;
5) oskab iseseisvalt sisestada ja otsida andmeid,lisada erinevaid funktsioone;
6) oskab andmetabelit täiendada, andmeid peita ja parandada;

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, arvutid, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, läbinud edukalt lõputesti,  vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.              

Juhendaja: Vahur Liivak  (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust ja praktilist                                                          arvutialast  töökogemust)

Koolituse  hind: 140.00 € (ükssada nelikümmend) eurot
Hind sisaldab:    Käibemaksu, jaotusmaterjale

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.

Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele. 

MTÜ EMPIRIA: Koolitusluba nr 6464 HTM

Registreeri kursusele