Ettevõttest

Norax'i nime all koolitaja on tuntud Lääne-Virumaal juba 1990.aastast Koolidevahelise Õppekombinaadi järeltulijana.

Norax'is viidi läbi Rakvere linna esimesed inglise-, soome-, saksa- ja riigikeele kursused, samuti sugestiiv-meetodil põhinevad võõrkeele kursused.

Käesoleval ajal viime läbi erinevaid võõrkeelekoolitusi, B-kat mootorsõidukijuhi koolitusi, veoautojuhi/taksojuhi ameti/täienduskoolitusi, esmaabikoolitust, arvutiõpet, raamatupidamiskoolitusi, lilleseade koolitust. 

Korraldame gruppidele ka asutusesiseseid koolitusi.

Algklassi- ja lasteaiakasvandikele pakume liikluskoolitusi. Koolilastele on robotootikaring.

Pakume haridusteenuseid kõikidele vanusegruppidele ja erineva haridusliku taustaga inimestele. 

Kursuste juhendajateks on pikaajalise õpetamise kogemusega kõrgharidusega spetsialistid.

Kõik meie kursused toimuvad Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolituslubade alusel. Kõrgkoolis õppijad saavad meie koolitustel osalemise eest ainepunkte. Tulumaksu tagastus vastavalt seadusega ettenähtud korras.