Vene- eesti töökeele individuaalõpe (40 ak t)

Vene- eesti  või
Eesti - vene töökeele individuaalõpe

Alustame kliendiga kokkuleppel
Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner
https://www.tootukassa.ee/

Koolituse läbimiseks vajalik: Õppija valdab vene- või eesti keelt. 
Individuaalõpe on personaalne õppevorm. Koolitaja keskendub 1-2 õppija eesmärkidele ja nende arengule.

Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Õppeväljundid: Vastavalt õppija  vajadustele koostatakse personaalne õppekava. Samuti arvestab  õpetaja õppija tempot aine omandamisel.Individuaalõppe suurim  eelis on see, et õppetöö lähtub õppija eelnevast keeleoskustasemest, lõppeesmärkidest ja erisoovidest.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, magnetofon, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Koolitus lõpeb omandatud teadmiste kontrolliga. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on läbinud edukalt teadmiste kontrolli ja  õppetöös osalenud vähemalt 75 %, vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Õppetöö:        Kliendiga kokkulepitud aegadel

Juhendaja:      Sirje Tširkina (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust -vene keele                                                          filoloog)

Kursuse hind: 1470.00 € (Üks tuhat nelisada seitsekümmend  eurot)
Kui on üle ühe soovija (1-2), siis koolituse hind jagatakse proportsionaalselt õppijate vahel.

Hind sisaldab: Käibemaksu, jaotusmaterjale

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Õppetööst loobumise korral palun teatada vähemalt 3 päeva enne õppetöö algust.
Norax Koolitus: Koolitusluba 6382 HTM; MTÜ EMPIRIA: Tegevusluba nr 301.

Juhul, kui registreerimine ebaõnnestub, siis proovige palun aadressil: info@noraxkoolitus.ee

Registreeri kursusele