Autokooli õppetingimused

 • Õppeklass ( Meediaprojektor,  SMART-tahvel, 24 kohaline õppeklass- 12                    arvutikohaga)
   
 • Õppesõiduautod - TOYOTA COROLLA; TOYOTA AURIS; Chrysler Cabrio.
   
 • Teooriaõpetajad:
 1. Jaak Kaseväli           Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr ÕT004394;
 2. Tiina Lein                Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr ÕT004605.
 • Sõiduõpetajad         
 1. Hannes Lundre       Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr ÕT004113;
 2. Mailis Kivirand        Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr ÕT004112. 
 • Õppematerjalid:      Õpetaja koostatud temaatilised slaidiprogrammid; 

                                         Mootorsõiduki näidisdetailid.

 •  Soovitatav õppematerjal: "Liiklusseadus ja liiklusmärgid" ( Tulip OÜ);
                                           "Õppesõit õppeplatsil" Tln 2017;                                                                                   "Liiklustestid" (Eesti Autokoolide Liit.,
 • Autokooli õpingukaarte ja õppepäevikuid  säilitatakse 5. a.