Veoautojuhi täienduskoolitus (35 ak t)

 

Järgmine koolitus:
30. november- 08. detsember

Õppetöö: L, P

Kell 9.00-16.45

 

 

 

Norax Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartner
https://www.tootukassa.ee/

Õpperühm: Veoautojuhi ametikoolitus - vastavalt ISCED 97: Transporditeenused 840

Sihtrühm: Veoautojuhi  täienduskoolitus on kohustuslik kutselisele autojuhile, kes omab C1 või C- kategooriat ja  kelle pädevustunnistus  (kutsetunnistus) on aegumas või juba aegunud ja ta soovib seda pikendada.  Koolitusel saab osaleda ka isik, kellel puudub eelnev pädevustunnistus, kuid C- kat juhiluba on väljastatud enne 10.09.2009. a. Iga 5 aasta järel on töötaval autojuhil  35 ak t korduskoolitus kohustuslik.

Õpingute alustamiseks:  E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood  ning tasuja andmed. Koolitusele saab ka registreerida vastuvõtu aegadel koha peal.

Õppeväljundid:
Õppija saavutab teadmiste taseme, mis võimaldab töötada kutselise veoautojuhina, mida kinnitab väljastatud ametikoolituse tunnistus.

Õpingute alustamise tingimused:  C1 või C-kategooria juhtimisõigust omav isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik ja kellel on vastava kategooria mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend.

Õppetöö: Algusega kell 9.00 laupäeviti, pühapäeviti  (9 ak t ühel õppepäeval).

Õppetöö kogumaht:  35 ak t  õppetundi. (Kursuse kestvus on  4 päeva). 
Ühe veoliigi ametikoolituse läbinud ja vastavat tunnistust omavale isikule teise veoliigi ametikoolituse läbimiseks arvestab koolitus läbitud teemadega ja koostab sellest tulenevalt lühendatud õppekava.

Õppe sisu :
- tööõiguse alused;
- töö-ja puhkeaeg;
- sõiduki tundmine ja käsitsemine;
- töökeskkond ja liiklusohutus;
- autovedude korraldus (logistika);
- kindlustused ja vastutus;
- Liiklus- ja suhtlemispsühholoogia

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (arvutid, projetor,  tahvel, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: 8-15 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Juhendaja kasutab enda koostatud õppematerjale, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Hindamine: Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist. Koolitus lõpeb eksamiga (testi vormis). 

Lõpetamise tingimused:  Pädevustunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 % ning  sooritnud  edukalt eksami . Eksamit mittesooritanud õppijal on võimalus teha korduseksam.

Kursuse katkestamisest tuleb koheselt teavitada juhtkonda. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.

Kursuse lõppedes väljastatakse eksami edukalt sooritanud isikule pädevustunnistus, mille esitab isik Maanteeametile pädevustunnistuse vormistamiseks.

Kursuse esimesel päeval registreerib koolitus kursuslase avalduse alusel andmed Maanteeameti autoregistri keskuses. 

Kursusele registreerimiseks:

  • avaldus (täidetakse koolis antud vormile);
  • isikut tõendav dokument ja juhiluba;
  • garantiikiri on vajalik neile, kelle eest tasub tööandja
  • kursuse tasu võib tasuda kahes osas

Koolituse läbiviijad: P. Pärna  (Tallinna Tehnikakõrgkool-transport ja logistika, autoeriala). Täiskasvanute koolitaja VI tase.
                                J. Kaseväli ( Tallinna Pedagoogiline Instituut,                                                     Tallinna Tehnikakõrgkool -                                                             MS liiklusõpetaja)

                                E. Vahtramäe (EBS ärijuhtimine BA ,                                                                       Tallinna  Ülikool- org           

                                                     käitumine   MA), Täiskasvanute                                                       koolitaja VII tase.                                                     

Kursuse tasu:          130.00 €  
OÜ Norax Koolituse arvelduskonto nr EE512200 221004109993 Swedbank

Kursuse hinna sees:  Pädevustunnistus, jaotusmaterjalid, kohvipausid, käibemaks. 
Tasuda ei saa kaardiga.


MTR tegevusluba nr AK000004

Registreerimise kinnitamiseks vajutage palun "Registreeru" nuppu, mitte Enter.
Registreeri kursusele