Arvuti algõpe keskealistele (20 tundi)

MTÜ EMPIRIA

Grupi täituvusel
Norax Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppetöö:                   Tööpäeviti 2 korda nädalas kell 17.30-19.45

Õppetöö kogumaht: 20 akad/h auditoorsetõpet
                                (Õppeperiood kuni 6 nädalat)

Õpingute alustamise tingimused: E- maili teel saadetud registreerimisteade (info@noraxkoolitus.ee), milles teatatakse õppija nimi ja isikukood (tunnistuse jaoks) ning tasuja andmed või koolitusele registreerimine vastuvõtu aegadel koha peal.

Koolituse läbiviimiseks vajalik: 
Eesti keele oskus suhtlustasandil. 

Õppe sisu:

Kursus vastab igapäevatöö nõuetele: MS Word, MS Excel, MS Outlook ja e-teenused. Kursus on mõeldud nendele, kes arvutiga pealtnäha toime tulevad, kui ka olemasoleva arvutikasutamise oskuse täiendamiseks. Suureks abiks tööotsijatele.

Millised tasemel peaksid inimesed oskama arvutit kasutada ja kuidas seda mõõta, saabki selgust kursusel.

  • Tekstitöötlus;
  • Tabeltöötlus;
  • E-maili kasutamise võimalused;
  • E-teenused;
  • Praktilised harjutused ja jooksvatele küsimustele vastuste leidmine.

Õppeväljundid: Koolituse lõppedes õppija:
1) oskab kasutada algtasemel tekstitöötluse programmi;
2) oskab kasutada algtasemel tabeltöötluse programmi;
3) oskab kasutada E-teenuseid;

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub   U-kujulises õppeklassis, mis on varusrtatud koolitusvahenditega (dataprojektor, arvutid, tahvel, ekraan, kohvi- ja tee valmistamise vahendid). Õpperuum vastab töötervishoiu ja -ohutuse seaduse nõuetele.

Õppegrupi suurus: Keskmiselt 9-12 õppijat , mis võimaldab igal õppijal aktiivselt tunnis osaleda ja õpitavat praktiseerida.

Õppematerjalid: Õppija saab õppematerjalid, mis on juhendaja poolt koostatud, tuginedes erinevatele tõenduspõhistele allikatele.

Juhendaja viib läbi õppeprotsessi jooksul kujundavat mitteeristavat hindamist ning annab õppijatele jooksvat tagasisidet õppeprotsessist.

Lõpetamise tingimused:  Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppetöös osalenud vähemalt 75 %, läbinud edukalt lõputesti,  vähemosalejatele väljastatakse tõend.

Kursuse katkestamisest tuleb teavitada juhtkonda ning seejärel lõpetatakse õppijaga koheselt õppeleping. Kursuse tasu arvestatakse osaletud ajavahemiku eest.              

Juhendaja: Vahur Liivak  (Juhendaja omab pedagoogilist kõrgharidust ja praktilist                                                          töökogemust arvutite alal)

Koolituse  hind: 140.00 € (Ükssada nelikümmend) eurot
Hind sisaldab:    Käibemaksu, jaotusmaterjale

Tasumise võimalused: Sularahas, ülekandega, kokkuleppel osadena. Tööandjale väljastame arve. Koolituse eest on võimalik tasuda mitmes osas. Osamaksete suurus lepitakse kokku koolitusjuhiga. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolitust või esimesel koolituspäeva, viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Juhul, kui registreerimine ei õnnestu, siis palun kasutage aadressi: info@noraxkoolitus.ee
Registreerimise kinnitamiseks vajutage palun "Registreeru" nuppu, mitte Enter.

Registreeri kursusele